Габрово-град на мостовете и стоте паметника

На по-малко от 12 км. в северозападна посока от къща за гости “Даскалов” се намира Габрово – град на мостовете и стоте паметника. Върху канара в река Янтра се издига статуята на Рачо Ковача – основателят на Габрово. От неговата наковалня е тръгнал поминъкът на селището. Според легендата от габъровото дърво над работилницата му е дошло името на града.

Гостите на града могат да посетят “Домът на хумора и сатирата”, който е уникален по своята същност, защото е единственият в света музей, посветен на хумора.

В града може да разгледате и “Националния музей на образованието”, чиято експозиция показва етапите на българското образование. Намира се в едно от крилата на Априловската гимназия в Габрово.

Друга забележителност е “Дечковата къща”, която е паметник на културата. Известна е още като „Къщата на спомените“. В нея е разположена експозицията “Градски бит от края на XIX – 40-те години на XX век”.