Екопътека Узана се намира в едноименната местност, в Стара планина – над Габрово. Отнема около 1 час спокоен ход. По пътя могат да се видят различни скални образования. По-голямата част от пътеката върви през букова гора. Има кътове за отдих, горско училище, панорамна тераса и индиански кът. Екопътека “Узана” – преминава през едноименната местност, която е и географският център на България. По екопътеката има въжен тролей, детска площадка, кътове за отдих, панорамна площадка, заслони.