Екопътека “Римски път”

Трасето на пътеката минава през равна гориста местност по стар Римски път, който съществува от началото на ІV в. Римският път е свързвал Големия път (Никополис ад Иструм – Августа Траяна – Константинопол) с местността Градище над Габрово, където […]

Online Games – a built-in Fun stuffed ingredient in your life

Many users belong to games made for entertainment and fun. The majority games feature a confuse or tale lines that this be part of mental and mental feelings. The age teaches you why gamers come back to their favorite […]